Skip to main content

Colofon

Deze website is website is tot stand gekomen op initiatief van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en beoogt geïnteresseerden te informeren over activiteiten over Alan Turing in het kader van de viering van honderdste geboortedag . Voor de inhoud is het CWI verantwoordelijk.

Centrum Wiskunde & Informatica,
Redactie website Alan Turing:
Karin Blankers (karin.blankers@cwi.nl)
Peter Hildering (peter.hildering@cwi.nl)
Tel: 020 - 5924092

Ontwerp pictogrammen: Paul Robert Lloyd en Yusuke Kamiyamane